AKRAB PERDA

Profile

VISI

Menjadikan AKRAB Sebagai Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Membimbing Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi Dan Kecemerlangan Diri

 

OBJEKTIF

  • Menyediakan khidmat  bimbingan  kepada  warga organisasi PERDA yang memerlukan
  • Meningkatkan potensi warga organisasi melalui tindakan sebagai perantara dengan pihak pengurusan PERDA
  • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan di organisasi bagi memudahkan perlaksanaan aktiviti AKRAB
  • Membantu meningkatkan keharmonian warga organisasi PERDA dalam menjalankan tugas harian

 

CARTA ORGANISASI

 

PROGRAM AKRAB 2017

 

 

porn Porn