Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

MAKLUMAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

 

Nama : PUAN NOOR HAYATI BINTI ISHAK
E-mel : noorhayati[at]perda.gov.my
No. Telefon : 04 – 3141 108
No. Faks : 04 – 3321 676

 

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

  1. Menentukan strategi dan melaksanakan initiatif ICT selaras dengan Pelan Strategik ICT Agensi;
  2. Melaksana penggunaan dasar, standard dan arahan terbaik ICT;
  3. Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan;
  4. Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur, rangkaian dan keselamatan ICT;
  5. Membantu Pengurusan PERDA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan ICT seperti aspek keselamatan dan sebagainya; dan
  6. Menyelaras dan mengurus Pelan Latihan yang berkaitan dengan ICT dan yang berkaitan dengannya

 

porn Porn