Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

FUNGSI

1. Pembangunan Usahawan

2. Pembangunan Perniagaan

 

AKTIVITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.1 Pembangunan Usahawan

  • Kursus & Latihan 
  • Pembiayaan
  • Promosi & Pemasaran
  • Pelabelan & Pembungkusan 
  • Pembangunan SDSI
  • Pembangunan Pelancongan
  • Pangkalan Data Usahawan

 

2.1 Pembangunan Perniagaan

  • Pembangunan Projek Komersial
  • Pembangunan Halal Park PERDA

 

porn Porn