Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

FUNGSI

1. Perancangan Fizikal & Non-Fizikal

2. Perancangan Kewangan Pembangunan

3. Pemantauan

4. Penilaian

 

AKTIVITI BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

1.1 Aktiviti Perancangan Fizikal & Non-Fizikal

 • Perancangan Makro dan Mikro Projek-Projek baru
 • Pengurusan Penswastaan
 • Pelantikan Perunding
  1. Perunding Projek Pembangunan Fizikal
  2. Perunding Juruukur Tanah
  3. Perunding Kajian

 

2.1 Aktiviti Perancangan Kewangan Pembangunan

 • Pengurusan siling pembangunan mengikut Rancangan Malaysia Lima Tahun
 • Pengurusan bajet pembangunan

 

3.1 Aktiviti Pemantauan

 • Menyediakan pelaporan projek pembangunan PERDA - Pengurusan Maklumat Sistem Pemantauan Projek (SPP) II
 • Penyeliaan laporan tahunan PERDA

 

4.1 Aktiviti Penilaian

 • Penilaian keberkesanan dan kajian outcome serta impak ke atas projek pembangunan
 • Pengurusan soalan-soalan Dewan Undangan Negeri
 • Pengurusan maklumat Sistem Pemantauan Projek II (SPPII)
 • Modul Penilaian Outcome

 

porn Porn