Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN KEWANGAN

FUNGSI

 1. Pengurusan Perbelanjaan dan Penyata Kewangan (Akaun)
 2. Pengurusan Kewangan Umum (Kewangan)
 3. Pengurusan Penerimaan Hasil (Kutipan Hasil)

 

AKTIVITI BAHAGIAN KEWANGAN

1.1 Pengurusan Perbelanjaan dan Penyediaan Penyata Kewangan (AKAUN)

 • Penyata Kewangan PERDA
 • Pembayaran Bil-Bil
 • Pembayaran Gaji
 • Pengurusan Tunai dan Pelaburan
 • Pengeluaran Wang dari Akaun Pemajuan Perumahan
 • Penyata Penyesuaian Bank

 

2.1 Pengurusan Kewangan Umum KEWANGAN)

 • Pengurusan Bajet Mengurus
 • Pengurusan Pengeluaran Peruntukan Mengurus
 • Pengurusan Perolehan
 • Pengurusan Pinjaman Perumahan
 • Pengurusan Pinjaman Kenderaan
 • Pengurusan Pinjaman Komputer
 • Penyediaan Pesanan Kerajaan

 

3.1 Pengurusan Penerimaan Hasil (KUTIPAN HASIL)

 • Membuat kutipan hasil sewaan/pajakan hartanah
 • Membuat kutipan hasil jualan hartanah
 • Membuat kutipan lain-lain hasil
 • Membuat kutipan hutang tertunggak

 

porn Porn