Kesejahteraan Rakyat

Program pembangunan kesejahteraan rakyat adalah merupakan bantuan langsung kepada peserta miskin bagi meningkatkan tahap ekonomi diri dan keluarga serta melengkapkan diri dengan kemahiran yang bersesuaian.

 

Skop

Program ini disasarkan kepada golongan berpendapatan rendah iaitu isi rumah berpendapatan bulanan kurang dari RM 1,500 yang merupakan golongan mudah miskin dan miskin. Usaha-usaha meningkatkan pendapatan akan terus digiatkan kepada golongan sasar agar pendapatan mereka terus meningkat.

 

Program Kesejahteraan Rakyat adalah seperti berikut :-

    1. Pembangunan Modal Insan SPKR
    2. Bantuan Ekonomi SPKR

porn Porn