Pembangunan Modal Insan SPKR

Objektif

  • Memberi motivasi dan keyakinan diri kepada golongan sasar untuk berusaha berdikari dan meningkatkan potensi diri serta status sosial
  • Melengkapkan golongan sasar dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan seterusnya keluar dari garis kemiskinan
  • Memberi bantuan sebaik mungkin kepada anak-anak SPKR agar pencapaian akademik dan sahsiah diri dapat ditingkatkan

 

Kumpulan Sasar

Keutamaan diberikan kepada KIR (Ketua Isi Rumah) dan AIR (Ahli Isi Rumah) miskin tegar yang produktif.

 

Aktiviti-Aktiviti di Bawah Pembangunan Minda dan Kemahiran SPKR

1. Kursus dan Latihan :

  • Perubahan Sikap dan Sahsiah/Kerohanian
  • Pembangunan Keluarga
  • Kemahiran
  • Asas Keusahawanan dan Perniagaan

 

2. KecemerlanganPendidikan :

  • Kelas Agama/Iqra’
  • Bantuan Pakaian Seragam Sekolah
  • Program Jalinan Kasih/SMART CAMP

 

porn Porn