Visi, Misi dan Objektif

Visi

  • Menjadi sebuah Institusi Latihan Kemahiran utama bagi lepasan sekolah di Wilayah Utara Malaysia 

 

Misi

  • Melahirkan tenaga mahir yang berkemahiran dan berketerampilan dalam bidang yang ditawarkan 

 

Objektif

  • 20% graduan berpendapatan rm1,500 keatas
  • 30% graduan melanjutkan pelajaran yg lebih tinggi
  • Membekalkan pelatih dengan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri
  • Memberi latihan yang holistik kepada pelajar
  • 5% kuota kepada pelajar dari keluarga miskin

 

porn Porn