Prosedur Operasi (Skop PDCA)

 

1.  BPI-PO-01 : Prosedur Pelaksanaan Program Tuisyen PDCA

     1.1  BPI-PO-01/B1 : Borang Perakuan PDCA

     1.2  BPI-PO-01/B2 : Surat Iringan Tuntutan PDCA

     1.3  BPI-PO-01/B3 : Borang Ringkasan Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA

     1.4  BPI-PO-01/B4 : Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA

     1.5  BPI-PO-01/B5 : Borang Kehadiran/Ketidakhadiran Pelajar PDCA

     1.6  BPI-PO-01/B6 : Borang Pemantauan Perjalanan Aktiviti PDCA

     1.7  BPI-PO-01/B7 : Laporan Pelaksanaan Tuisyen PDCA       

     1.8  BPI-PO-01/B8 : Laporan Pelaksanaan Aktiviti PDCA 

 

 

 2.  BPI-PO-02 : Prosedur Pelaksanaan Program Sokongan PDCA

      2.1  BPI-PO-02/B1 : Borang Penilaian Peserta

      2.2  BPI-PO-02/B1 : Borang Penilaian Peserta (Menengah)

      2.3  BPI-PO-02/B2 : Borang Penilaian Peserta (Rendah)

 

 

3.  BPI-PO-03 : Prosedur Pembayaran Tuntutan Program PDCA

 

 

4.  BPI-PO-04 : Prosedur Analisis Keputusan Program PDCA

     4.1  BPI-PO-04/B1 : Borang Analisis Keputusan PDCA 1

     4.2  BPI-PO-04/B1 : Borang Analisis Keputusan PDCA 2

 

Please enter the password to see the content

 

porn Porn