Prosedur Operasi (Skop PERDA-TECH)

 

1.  PERDA-PO-01 : Prosedur Perancangan Latihan Kemahiran

     1.1  PERDA-PO-01/B1 : Cadangan Pelaksanaan Latihan Kemahiran

    

 

2.  PERDA-PO-02 : Prosedur Hebahan, Tawaran dan Pengesahan Kemasukan

     2.1  PERDA-PO-02/B1 : Borang Permohonan Kemasukan Mukasurat 1

     2.2  PERDA-PO-02/B1 : Borang Permohonan Kemasukan Mukasurat 2

 

 

3.  PERDA-PO-03 : Prosedur Pendaftaran Pelajar Baru

     3.1  PERDA-PO-03/B1 : Senarai Penempatan Penginapan Pelajar

 

 

4.  PERDA-PO-04 : Prosedur Pengendalian Latihan Kemahiran

     4.1  PERDA-PO-04/B1 : Pelan Pengajaran & Pembelajaran

 

 

5.  PERDA-PO-05 : Prosedur Pembayaran Elaun Pelajar

     5.1  PERDA-PO-05/B1 : Penyata Bayaran Elaun Pelajar

   

 

6.  PERDA-PO-06 : Prosedur Pengurusan Stor Bahan Latihan

     6.1  PERDA-PO-06/B1 : Borang Permohonan Keperluan Bekalan

             Bahan/Peralatan Latihan

     6.2  PERDA-PO-06/B2 : Borang Permohonan Pengeluaran Bekalan

            Bahan/Peralatan Latihan

 

 

7.  PERDA-PO-07 : Prosedur Peperiksaan dan Penilaian Prestasi Pelajar

 


8.  PERDA-PO-08 : Prosedur Pelaksanaan Latihan Industri (LI) Pelajar

 

 

9.  PERDA-PO-09 : Prosedur Pengendalian Majlis Konvokesyen

     9.1  PERDA-PO-09/B1 : Senarai Semak Persiapan Majlis Konvokesyen

 

 

Please enter the password to see the content

 

porn Porn