Prosedur Sokongan

 

1.  PERDA-PS-01 : Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

    

 

2.  PERDA-PS-02 : Prosedur Anggaran Belanjawan

 

 

3.  PERDA-PS-03 : Prosedur Perolehan

     3.1  PERDA-PS-03/B1 : Borang Kelulusan Perolehan Terus

     3.2  PERDA-PS-03/B2 : Borang Penilaian Pembekal/Kontraktor

    

 

4.  PERDA-PS-04 : Prosedur Penyelenggaraan Peralatan & Kenderaan

     4.1  PERDA-PS-04/B1 : Borang Laporan Kerosakan

 

 

5.  PERDA-PS-05 : Prosedur Latihan Anggota Kerja

 

 

6.  PERDA-PS-06 : Prosedur Aduan & Maklum Balas Pelanggan

     6.1  PERDA-PS-06/B1 : Borang Maklumat Aduan Pelanggan

 

 

Please enter the password to see the content

 

porn Porn