Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN HARTANAH & TEKNIKAL

FUNGSI

 1. Pembangunan Hartanah
 2. Penyelenggaraan dan Projek Kecil
 3. Pengurusan Tanah
 4. Khidmat Teknikal

 

AKTIVITI BAHAGIAN HARTANAH & TEKNIKAL

1.1 Pembangunan Hartanah

 • Pembangunan Perumahan
 • Pembangunan IKS
 • Pembangunan Unit Komersial
 • Pemasaran Hartanah
 • Pemantauan Projek-Projek Penswastaan oleh Asenia dan Bukan Anak Syarikat PERDA

 

2.1 Penyelenggaraan dan Projek Kecil

 • Pembangunan Projek-Projek Kecil  
 • Penyelenggaraan Aset-Aset Fizikal Termasuk Bangunan Ibu Pejabat

 

3.1 Pengurusan Tanah  

 • Pengurusan Bank Tanah PERDA (Sewaan/Pajakan)
 • Pengambilan Balik Tanah  
 • Pentadbiran Pemajuan Tanah
 • Pengurusan Setinggan

 

4.1 Khidmat Teknikal

 • Khidmat Perancangan Fizikal  
 • Khidmat Teknikal  
 • Pengurusan GIS

 

porn Porn