Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

FUNGSI

 1. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat
 2. Pengurusan Perkhidmatan dan Organisasi
 3. Pembangunan Modal Insan

 

AKTIVITI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.1 Pengurusan Pejabat

 • Pengurusan Surat-menyurat
 • Pengurusan Fail
 • Pengurusan Cuti  
 • Penyelenggaraan Peralatan dan Kelengkapan Pejabat
 • Penyelarasan Penyelenggaraan Bangunan
 • Pengurusan Perkhidmatan Perubatan (Klinik Panel/Hospital)
 • Pengurusan Penyimpanan Dokumen
 • Pengurusan Perpustakaan/Pusat Sumber
 • Pengurusan Logistik (Kenderaan, Bilik Mesyuarat/Dewan)
 • Pengurusan Keselamatan Pejabat
 • Pengurusan Mesyuarat

 

2.1 Pengurusan Perkhidmatan dan Organisasi

 • Pengisian Jawatan
 • Pengesahan dalam Perkhidmatan
 • Peperiksaan Jabatan
 • Persaraan
 • Perletakan Jawatan/Pelepasan dengan Izin
 • Pengurusan Pelajar Praktikal
 • Mengendali Buku Perkhidmatan dan HRMIS
 • Penyusunan Semula Organisasi

 

3.1 Pembangunan Modal Insan

 • Latihan Personel
  1. Dalaman
  2. Luaran
   1. Kursus Induksi
   2. Penilaian Tahap Kecekapan
   3. Pengurusan Pembangunan Kerjaya (Succession Plan)
   4. Kenaikan Pangkat
   5. Penilaian Prestasi  
   6. Pengurusan Prestasi
   7. Tatatertib
   8. Perisytiharan Harta

 

4.1 Pengurusan Aset (Alih)

 • Penerimaan
 • Pendaftaran
 • Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
 • Penyelenggaraan
 • Pelupusan
 • Kehilangan dan Hapuskira
 • Pengurusan Stor

 

porn Porn