Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 
PERDA-TECH

FUNGSI

1. Pengurusan Hal Ehwal Latihan

2. Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

3. Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran

 

AKTIVITI PERDA-TECH

1.1 Pengurusan Hal Ehwal Latihan

 •  Pengendalian Latihan Kemahiran Dalaman
 •  Pengendalian Latihan Kemahiran Luaran
 •  Pentadbiran Peperiksaan Peperiksaan & Penilaian Prestasi Pelajar
 •  Perlaksanaan OJT (On Job Training) Pelajar
 •  Penyediaan dan Pengemaskinian Modul Pembelajaran
 •  Perancangan Latihan Kemahiran - Perlaksanaan Aktiviti Ko-Kurikulum Pelajar

 

2.1 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

 • Perlaksanaan Tindakan Displin dan Tatatertib
 • Pendaftaran Pelajar Baru
 • Hebahan, Tawaran dan Pengesahan Kemasukan
 • Pengendalian Majlis Konvokesyen

 

3.1 Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran

 • Pengurusan Stor Bahan Latihan
 • Perolehan Peralatan Latihan
 • Pembayaran Yuran dan Elaun Pelajar
 • Pengurusan Asrama Pelajar
 • Pengeluaran Sijil/Diploma Pelajar
 • Pengendalian Promosi Institut
 • Perlaksanaan R&D

 

porn Porn