Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FUNGSI 

  1. Pengurusan Maklumat
  2. Pembangunan Pembangunan Sistem
  3. Pengurusan Keselamatan ICT

 

AKTIVITI BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.1 Pengurusan Maklumat

  • Pembangunan laman Web PERDA
  • Melatih Pengguna 

 

2.1 Pembangunan Sistem

  • Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
  • Pengurusan Sistem

 

3.1 Pengurusan Keselamatan ICT 

  • Penyelenggaraan Aset (Perkakasan/Perisian/Rangkaian)
  • Mengawal Selia Keselamatan 
  • Jaringan Kerjasama

 

porn Porn