Ekonomi

Melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berilmu, inovatif dan berdaya saing seiring dengan arus perdana pembangunan negara.

 

Objektif 

  • Melahir dan membimbing penyertaan usahawan EKS Bumiputera yang berkebolehan, berkualiti dan berdikari sekurang-kurangnya 50 orang setahun
  • Membimbing dan meningkatkan taraf usahawan kecil bumiputera ke tahap sederhana dalam sektor perdagangan, perkhidmatan dan perindustrian sekurang-kurangnya 5 orang setahun
  • Menyediakan prasarana sokongan pembiayaan dan modal mencukupi bagi membantu sekurang-kurangnya 30 usahawan setahun
  • Menyediakan program sokongan usahawan seperti latihan, penyediaan pusat maklumat, promosi dan sebagainya bagi membantu sekurang-kurangnya 300 usahawan bumiputera setahun

 

Skop

Program Pembangunan Usahawan merangkumi aktiviti pembentukan dan pembudayaan keusahawanan melalui kursus dan latihan, penyediaan prasarana dan sokongan dana, aktiviti promosi dan pemasaran serta pewujudan pusat rujukan/pangkalan data usahawan.

porn Porn