Bantuan Ekonomi SPKR

 

Objektif

  • Bantuan ekonomi untuk membolehkan kumpulan sasar menyertai atau menjalankan projek-projek peningkatan pendapatan dalam pelbagai sektor
  • Prasarana yang sesuai bagi memudahkan golongan sasar melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti peningkatan pendapatan
  • Sokongan-sokongan fizikal bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti produk-produk perniagaan golongan sasar

 

Kumpulan Sasar

Keutamaan diberikan kepada KIR (Ketua Isi Rumah) dan AIR (Ahli Isi Rumah) miskin yang produktif. Sasaran program adalah untuk meningkatkan pendapatan peserta kepada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

 

Aktiviti-Aktiviti di Bawah Bantuan Ekonomi SPKR

1.  Projek Peningkatan Pendapatan (PPP)

    (Bantuan projek-projek peningkatan pendapatan tidak melebihi RM 5,000/peserta)

porn Porn