Premis Perniagaan dan IKS

  • Mewujudkan bandar-bandar baru/pusat penempatan di kawasan-kawasan luar bandar yang serba lengkap dan sesuai dengan persekitarannya
  • Membangunkan kawasan luar bandar untuk mengimbangi pembangunan di kawasan metropolitan negeri Pulau Pinang

 

Objektif 

  • Menyediakan premis perniagaan dan perusahaan yang lebih selesa dan strategik kepada usahawan untuk lebih berdaya saing dalam dunia perniagaan
  • Memberi manfaat kepada seluruh penduduk Pulau Pinang terutamanya golongan Bumiputera
  • Meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan mengimbangi pertumbuhan ekonomi di antara bandar dan di luar bandar
  • Menyediakan sebuah premis perniagaan yang lebih selesa dan strategik kepada usahawan untuk lebih berdaya saing di dalam dunia perniagaan

 

Skop

  • Membina bangunan kilang
  • Menyediakan tapak-tapak lot industri
  • Membina gerai
  • Membina rumah kedai/kedai pejabat
porn Porn