Manual Kualiti

 

1.  Manual Kualiti PERDA (PERDA-MK-01)

     1.1  Lampiran 1   - Senarai Dokumen SPK PERDA

     1.2  Lampiran 2a - Carta Organisasi PERDA

     1.3  Lampiran 2b - Carta Organisasi PERDA-TECH

     1.4  Lampiran 2c - Carta Organisasi BPI

     1.5  Lampiran 2d - Carta Organisasi BHT

     1.6  Lampiran 3a - Pemetaan Proses PERDA-TECH

     1.7  Lampiran 3b - Pemetaan Proses BPI

     1.8  Lampiran 3c - Pemetaan Proses Pemasaran

     1.9  Lampiran 4   - Pelan Sistem Pengurusan Kualiti PERDA

     2.0  Lampiran 5   - Daftar Isu Dalaman, Luaran dan Peluang PERDA

 

Please enter the password to see the content

 

porn Porn