Piagam Pelanggan

PERDA komited dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama melalui amalan tadbir urus berasaskan piagam pelanggan seperti berikut :-

PERKHIDMATAN TERAS UTAMA

 1. Status permohonan penyewaan premis, lot-lot industri serta pajakan dan penyewaan tanah dijawab dalam tempoh 30 hari
 2. Penawaran pembelian rumah selain daripada rumah kos rendah dibuat dalam tempoh 30 hari
 3. Status permohonan semua bentuk bantuan usahawan dijawab dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
 4. Status permohonan menyertai kursus / seminar / latihan / promosi pembangunan usahawan dijawab dalam tempoh 14 hari dari tarikh borang diterima
 5. Penyaluran Bantuan Ekonomi Kecil (SPKR) akan diberikan dalam tempoh 30 hari selepas pengesahan
 6. Keputusan permohonan kemasukan pelajar ke PERDA-TECH dijawab dalam tempoh 30 hari dari tarikh temuduga

 

PERKHIDMATAN SOKONGAN

 1. Pembayaran tuntutan bil - bil dibuat tidak lewat 14 hari dari tarikh tuntutan lengkap diterima
 2. Akuan penerimaan aduan awam dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima
 3. Maklumbalas aduan awam dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 30 hari
 4. Kandungan / maklumat laman web PERDA dikemaskini dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaannya
 5. Semua pengesahan penerimaan permohonan perkhidmatan teras utama PERDA dijawab dalam tempoh 3 hari

 

porn Porn