Premis Perniagaan dan IKS

 Bagaimana membuat permohonan sewaan premis perniagaan / lot industri PERDA?

Borang Permohonan boleh didapati di pejabat PERDA atau dimuat turun melalui www.perda.gov.my.

 Apakah jenis premis perniagaan / lot industri PERDA untuk sewaan?

Jenis perniagaan / lot industri PERDA adalah seperti berikut :-

a. Gerai

b. Kedai

c. Kilang IKS

d. Lot Industri IKS
     

 Berapakah kadar sewaan bulanan yang dikenakan? 

Kadar sewaan bulanan bergantung kepada jenis premis perniagaan / lot industri PERDA.

 

 Bilakah bayaran sewaan bulanan perlu dibuat?

Bayaran sewaan bulanan perlu dibuat pada minggu pertama setiap bulan.

 

 Bagaimanakah cara bayaran sewaan bulanan?

Cara bayaran adalah seperti berikut :-

a. Tunai di Kaunter PERDA

b. Cek / Wang Pos / Kiriman Wang

c. Tunai di Kaunter Bank Islam dengan menyertakan No. Rujukan Penyewa

 

 Bagaimanakah penamatan sewaan oleh penyewa dibuat?

Penyewa hendaklah mengemukakan Notis Bertulis 3 bulan kepada PERDA sebelum tarikh penamatan sewaan.

 

 Bagaimanakah pemulangan deposit yang telah dibayar kepada PERDA selepas penamatan?

Deposit akan dipulangkan selepas penamatan sewaan dan dokumen lengkap dikemukakan oleh penyewa.

 

porn Porn