Prosedur Operasi (Skop Sewaan Premis)

 

1.  PH-PO-01 : Prosedur Hebahan dan Pemilihan Penyewa

     1.1  PH-PO-01/B1 : Borang Am Permohonan Sewaan/Pajakan/Belian

     1.2  PH-PO-01/B2 : Senarai Semak Dokumen Sewaan

    

 

 2.  PH-PO-02 : Prosedur Tawaran dan Penerimaan Sewaan

      2.1  PH-PO-02/B1 : Surat Setuju Terima Menyewa Gerai/Kedai Pejabat/IKS

 

 

3.  PH-PO-03 : Prosedur Pemantauan Sewaan

 

 

4.  PH-PO-04 : Prosedur Kutipan Hasil Sewaan

 

 

5.  PH-PO-05 : Prosedur Penamatan Sewaan & Milikan Kosong Premis

 

 

 

 

Please enter the password to see the content

 

porn Porn