Program Peningkatan Profesionalisme Pemimpin Masyarakat

 

Program ini diadakan adalah bertujuan untuk :-

  • Mentransformasikan minda dan sikap komuniti masyarakat ke arah masyarakat yang lebih maju dan progresif
  • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan kemahiran kepimpinan di kalangan pemimpin organisasi bagi merangsang perubahan dalam masyarakat
porn Porn