Sosial

Mewujud dan membina sebuah institusi masyarakat yang maju dan dinamik dengan memberi penumpuan kepada pembangunan mental, fizikal dan spiritual di dalam usaha untuk menyediakan masyarakat bagi menyahut perubahan dan cabaran globalisasi.

 

Objektif

  • Membentuk perubahan dalam masyarakat melalui penekanan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan perubahan mentaliti
  • Membentuk sikap yang lebih proaktif dalam pembangunan masyarakat
  • Membina kekuatan di dalam institusi masyarakat melalui kesatuan dan jaringan ukhwah yang sedia terjalin

 

Skop

Program ini mensasarkan golongan belia, pemimpin institusi dan masyarakat dari pelbagai peringkat umur.  Aktiviti yang dilaksanakan terdiri dari kursus / bengkel dan juga turut dilaksanakan secara indoor dan outdoor.

porn Porn