Pencapaian Piagam Pelanggan

PERDA komited dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama melalui amalan tadbir urus berasaskan piagam pelanggan seperti berikut :-

PERKHIDMATAN TERAS UTAMA

Status permohonan penyewaan premis, lot-lot industri serta pajakan dan penyewaan tanah dijawab dalam tempoh 30 hari selepas tarikh tutup iklan

: Teras Utama 1

Teras Utama 2 :

Penawaran pembelian rumah selain daripada rumah kos rendah dibuat dalam tempoh 7 hari

Status permohonan semua bentuk bantuan usahawan dijawab dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima

: Teras Utama 3

Teras Utama 4 :

Status permohonan menyertai kursus / seminar / latihan / promosi pembangunan usahawan dijawab dalam tempoh 14 hari dari tarikh borang diterima

Status permohonan Program Peningkatan Pendapatan dijawab dalam tempoh 30 hari selepas permohonan diterima

: Teras Utama 5

Teras Utama 6 :

Status permohonan Skim Perumahan Rakyat Termiskin (SPRT) PERDA dijawab dalam tempoh 30 hari selepas permohonan diterima

Status permohonan ubah suai rumah Skim Perumahan Rakyat Termiskin (SPRT) PERDA dijawab dalam tempoh 30 hari selepas permohonan diterima

Teras Utama 7 :

Teras Utama 8 :

Keputusan permohonan kemasukan pelajar ke PERDA-TECH dijawab dalam tempoh 30 hari dari tarikh temuduga

Transkrip / Sijil / Diploma dikeluarkan selepas 14 hari dari tarikh konvokesyen

Teras Utama 9 :

PERKHIDMATAN SOKONGAN

Pembayaran tuntutan bil-bil dibuat tidak lewat 14 hari dari tarikh tuntutan lengkap diterima

: Sokongan 1

Sokongan 2 :

Akuan penerimaan aduan awam dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima

Maklum balas aduan awam dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 30 hari

: Sokongan 3

Sokongan 4 :

Kandungan / maklumat laman web PERDA dikemaskini dalam tempoh 5 hari dari tarikh acara dilaksanakan

Permohonan pengisian jawatan kosong di PERDA diproses dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tutup iklan

: Sokongan 5

: Sokongan 6

Semua perjanjian dimatikan setem dalam tempoh 1 bulan selepas ditandatangani

Penafian : PERDA tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data atau kerugian yang berlaku disebabkan penggunaan laman web ini.

Hak Cipta Terpelihara © PERDA 2021 / Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.