Usahawan

Pembangunan Usahawan

 • Mentor Mentee Usahawan (MMU)
  • Melahirkan usahawan-usahawan baru yang cekap & terlatih dari golongan B40
  • Meningkatkan tahap pendapatan isi rumah golongan B40

 • Business Transformation Training (B2T)
  • Memberi pendedahan & kefahaman kepada usahawan baru berhubung aspek asas keusahawanan & pengurusan perniagaan
  • Memberi panduan kepada usahawan sedia ada berhubung teknik/strategi bagi meningkatkan tahap kapasiti & daya saing perniagaan yang sedang diusahakan

 • Rural Product Commercialization (RPC)
  • Menghasilkan produk usahawan luar bandar yang berkualiti tinggi selaras dengan standard piawaian antarabangsa
  • Meningkatkan kapasiti penghasilan produk serta mengukuhkan penjenamaan produk usahawan luar bandar dalam pasaran komersial

 • Program Desamall@KPLB
  • Aliran Proses ‘Fast Track’
  • Pemilihan Produk
  • Penghantaran Produk
  • Muat Naik Produk
  • Latihan Desamall@KPLB

Penafian : PERDA tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data atau kerugian yang berlaku disebabkan penggunaan laman web ini.

Hak Cipta Terpelihara © PERDA 2024 / Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.