Luar Bandar Cerdik STEM

Program Luar Bandar Cerdik STEM adalah merupakan sebuah program sasaran peningkatan akademik melibatkan subjek sains dan matematik atau STEM melalui kerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang (JPNPP).

Program ini mula dilaksanakan pada tahun 2023 hasil kesinambungan daripada beberapa program kecemerlangan akademik yang telah PERDA laksanakan iaitu Mutiara Program Didik Cemerlang Akademik (MPDCA) yang telah dilaksanakan bermula tahun 2006 hingga 2020, Program Peningkatan Akademik B40 pada tahun 2021 hingga 2022 dan Program Rural Outreach STEM pada tahun 2022.

Komponen utama di bawah program Luar Bandar Cerdik STEM ini adalah merangkumi tajaan program tutorial serta pelbagai bengkel dan kem pelajar yang memfokuskan kepada peningkatan minat dan pencapaian bagi subjek-subjek Sains dan Matematik/STEM di kalangan pelajar-pelajar luar bandar di negeri Pulau Pinang.


Objektif Program
  1. Mendorong minat